Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2005, vol. 53. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 21 of 21

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, 2005, vol. 53, issue U10.

Article
Pol, Milan, Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 9–11.

Article
Šeďová, Klára. Zprávy z mezinárodních konferencí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 179–181.

Article
Rabušicová, Milada. Mezinárodní odborná konference OMEP : Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 184–185.

Article
Lazarová, Bohumíra. Osobnost učitele a rezistence vůči změně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 109–122.

Article
Kolář, Jan. Rozvoj osobnostní kompetence budoucích pedagogů : nová cesta ke starému cíli?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 155–161.

Article
Švaříček, Roman. Je zakotvená teorie teorií?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 133–145.

Article
Hloušková, Lenka. Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol (příklad otevřenosti škol vůči okolí). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 67–79.

Article
Redlichová, Jitka. Demokracie ve švédské škole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 147–153.

Article
Ainscow, Mel. Rozvoj inkluzivních vzdělávacích systémů - jaké existují páky změny?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 33–47.

Article
Řehořková, Marie, Pol, Milan. Docent Jan Sup sedmdesátníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 187–188.

Article
Řehořková, Marie. Za profesorem Vladimírem Jůvou. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 189–190.

Article
Rýdl, Karel. Smysl inovačních cílů v současných výchovných a vzdělávacích trendech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 13–22.

Article
Chaloupková, Lucie. Co nabízí zážitková pedagogika pedagogům?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 163–170.

Article
Pol, Milan. Konference ENIRDEM 2005 : zvládání rozmanitosti v souvislostech řízení škol a vzdělávání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 182–183.

Article
Zounek, Jiří, Sebera, Martin. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 95–108.

Article
Veen, Klaas van. Zkoumáním emocí učitelů v kontextu reforem k porozumění : co je v sázce?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 81–94.

Article
Šeďová, Klára. Možnosti uplatnění zakotvené teorie v pedagogickém výzkumu : rodinná socializace dětského televizního diváctví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 123–132.

Article
Brücknerová, Karla. Má tvůrčí psaní místo v nových vzdělávacích programech?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 171–178.

Article
Trnavčevič, Anita. Internacionalizace, evropeizace, standardizace a kultura auditu ve vzdělávání : podpora inovativnosti?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 23–32.

Article
Pol, Milan, Novotný, Petr. Ředitelé a řízení kvality ve škole (...z případových studií). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 49–65.