Ředitelé a řízení kvality ve škole (...z případových studií)

Title: Ředitelé a řízení kvality ve škole (...z případových studií)
Variant title:
  • Headteachers and the management of quality in schools (...from case studies)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. [49]-65
Extent
[49]-65
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V tomto příspěvku se zaměřujeme na práci dvou ředitelů základních škol. Za klíčový znak jejich aktivit považujeme snahu řídit kvalitu ve škole. Řízením kvality rozumíme soubor aktivit, které vedou buď k udržování stávající úrovně práce školy (je-li vnímána jako dobrá), anebo ke změně toho, co je považováno za nedobře fungující – směrem k více vyhovujícímu stavu. Vztahovým rámcem našeho pojednání je jednak obsahové vymezení řízení kvality ve škole, a dále koncept invitational leadership. Ve vztahu k tomuto rámci analyzujeme počínání každého z ředitelů, vzájemně je srovnáváme a získané poznatky diskutujeme s ohledem na širší kontext řízení škol v současném českém prostředí.