U10

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Rok: 2005
Ročník: 53
Číslo: U10
Rok vydání
2005
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-3891-8
Obor
Změny a inovace ve vzdělávání – Changes and inovations in education
Title Document
Editorial | [9]–11
Pol, Milan; Rabušicová, Milada
PDF
Smysl inovačních cílů v současných výchovných a vzdělávacích trendech | [13]–22
Rýdl, Karel
PDF
Internacionalizace, evropeizace, standardizace a kultura auditu ve vzdělávání : podpora inovativnosti? | [23]–32
Trnavčevič, Anita
PDF
Rozvoj inkluzivních vzdělávacích systémů - jaké existují páky změny? | [33]–47
Ainscow, Mel
PDF
Ředitelé a řízení kvality ve škole (...z případových studií) | [49]–65
Pol, Milan; Novotný, Petr
PDF
Inovační potenciál jako předpoklad rozvoje kultury škol (příklad otevřenosti škol vůči okolí) | [67]–79
Hloušková, Lenka
PDF
Zkoumáním emocí učitelů v kontextu reforem k porozumění : co je v sázce? | [81]–94
Veen, Klaas van
PDF
Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií | [95]–108
Zounek, Jiří; Sebera, Martin
PDF
Osobnost učitele a rezistence vůči změně | [109]–122
Lazarová, Bohumíra
PDF
Další sdělení – Other articles
Title Document
Možnosti uplatnění zakotvené teorie v pedagogickém výzkumu : rodinná socializace dětského televizního diváctví | [123]–132
Šeďová, Klára
PDF
Je zakotvená teorie teorií? | [133]–145
Švaříček, Roman
PDF
Studentské práce – Student studies
Title Document
Demokracie ve švédské škole | [147]–153
Redlichová, Jitka
PDF
Rozvoj osobnostní kompetence budoucích pedagogů : nová cesta ke starému cíli? | [155]–161
Kolář, Jan
PDF
Co nabízí zážitková pedagogika pedagogům? | [163]–170
Chaloupková, Lucie
PDF
Má tvůrčí psaní místo v nových vzdělávacích programech? | [171]–178
Brücknerová, Karla
PDF
Zprávy z konferencí – Conferences
Title Document
Zprávy z mezinárodních konferencí | [179]–181
Šeďová, Klára
PDF
Konference ENIRDEM 2005 : zvládání rozmanitosti v souvislostech řízení škol a vzdělávání | 182–183
Pol, Milan
PDF
Mezinárodní odborná konference OMEP : Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu | 184–185
Rabušicová, Milada
PDF
Medailony – Profiles
Title Document
Docent Jan Sup sedmdesátníkem | [187]–188
Řehořková, Marie; Pol, Milan
PDF
Za profesorem Vladimírem Jůvou | [189]–190
Řehořková, Marie
PDF