Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1957, roč. 6. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22

Článek
Ohnesorg, Karel. [Smoszyński, Paweł. Przyswajanie przes dziecko postaw systemu jęnzykowego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 118–119.

Článek
Masařík, Zdeněk. [Guchman, M.M. Ot jazyka nemeckoj narodnosti k nemeckomu nacional'nomu jazyku. Časť I., Razvitije jazyka nemeckoj narodnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 135–136.

Článek
Žaža, Stanislav. [Šapiro, A.B. Osnovy russkoj punktuacii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 129–132.

Článek
Firbas, Jan. Some thoughts on the function of word-order in old English and modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 72–100.

Článek
Erhart, Adolf. [Zgusta, L. Die Personnennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 132–135.

Článek
Bartoněk, Antonín. The linear B signs 8-A and 25-A : remarks on the problem od "Mycenaean" doublets. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 45–62.

Článek
Erhart, Adolf. ΘΑΛΑΣΣΑ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 144–145.

Článek
Bartoněk, Antonín. [Krahe, Hans. Sprache und Vorzeit: europäische Vorgeschichte nad dem Zeugnis der Sprache, Quelle und Meyer]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 145–146.

Článek
Erhart, Adolf. Le nom balto-slave de "nord". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 5–7.

Článek
Večerka, Radoslav. Ke konkurenci adnominálního genitivu a adjektiva v staroslověnštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 25–38.

Článek
Pačesová, Jaroslava. [Dieth, Eugen; Orton, Harold. A questionnaire for a Linguistic atlas of England]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 136–137.

Článek
Bednář, Tobiáš. [Buben, Vladimír. Slovník česko-francouzský]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 139–142.

Článek
Ducháček, Otto. K otázce systému ve významosloví se zvláštním zřetelem k romanistickému materiálu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 105–117.

Článek
Dubský, Josef. Atténuation de la valeur aspectuelle de la périphrase du verbe venir de suivi de l'infinitif. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 101–104.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Nieminen, Eino. Beiträge zur altpolnischen Syntax]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 119–129.

Článek
Bartoš, Lubomír. [Alarcos Llorach, Emilio. Fonología española]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 137–138.

Článek
Lamprecht, Arnošt. K vývoji hláskového systému polského jazyka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 39–44.

Článek
Zatočil, Leopold. Drei Prager Bruchstücke : (Goldene Schmiede, Rennewart, Wilhelm von Österreich). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 63–71.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1957, vol. 6, issue A5.

Článek
Bauer, Jaroslav. Русские союзы в сопоставлении с чешскими. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 8–24.

Článek
Ducháček, Otto. [Cohen, Marcel et al. Le français élémentaire? Non.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 138–139.

Článek
Machek, Václav. [Právně historické studie. I.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 142–144.