Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1957, roč. 6, č. A5

Obrázek
Rok
1957
Rok vydání
1957
Články
Page Title
[5]-7 Le nom balto-slave de "nord" Erhart, Adolf | pdficon
[8]-24 Русские союзы в сопоставлении с чешскими Bauer, Jaroslav | pdficon
[25]-38 Ke konkurenci adnominálního genitivu a adjektiva v staroslověnštině Večerka, Radoslav | pdficon
[39]-44 K vývoji hláskového systému polského jazyka Lamprecht, Arnošt | pdficon
[45]-62 The linear B signs 8-A and 25-A : remarks on the problem od "Mycenaean" doublets Bartoněk, Antonín | pdficon
[63]-71 Drei Prager Bruchstücke : (Goldene Schmiede, Rennewart, Wilhelm von Österreich) Zatočil, Leopold | pdficon
[72]-100 Some thoughts on the function of word-order in old English and modern English Firbas, Jan | pdficon
[101]-104 Atténuation de la valeur aspectuelle de la périphrase du verbe venir de suivi de l'infinitif Dubský, Josef | pdficon
[105]-117 K otázce systému ve významosloví se zvláštním zřetelem k romanistickému materiálu Ducháček, Otto | pdficon
Recense a referáty
Page Title
[118]-119 [Smoszyński, Paweł. Przyswajanie przes dziecko postaw systemu jęnzykowego] Ohnesorg, Karel | pdficon
119-129 [Nieminen, Eino. Beiträge zur altpolnischen Syntax] Bauer, Jaroslav | pdficon
129-132 [Šapiro, A.B. Osnovy russkoj punktuacii] Žaža, Stanislav | pdficon
132-135 [Zgusta, L. Die Personnennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste] Erhart, Adolf | pdficon
135-136 [Guchman, M.M. Ot jazyka nemeckoj narodnosti k nemeckomu nacional'nomu jazyku. Časť I., Razvitije jazyka nemeckoj narodnosti] Masařík, Zdeněk | pdficon
136-137 [Dieth, Eugen; Orton, Harold. A questionnaire for a Linguistic atlas of England] Pačesová, Jaroslava | pdficon
137-138 [Alarcos Llorach, Emilio. Fonología española] Bartoš, Lubomír | pdficon
138-139 [Cohen, Marcel et al. Le français élémentaire? Non.] Ducháček, Otto | pdficon
139-142 [Buben, Vladimír. Slovník česko-francouzský] Bednář, Tobiáš | pdficon
142-144 [Právně historické studie. I.] Machek, Václav | pdficon
144-145 ΘΑΛΑΣΣΑ Erhart, Adolf | pdficon
145-146 [Krahe, Hans. Sprache und Vorzeit: europäische Vorgeschichte nad dem Zeugnis der Sprache, Quelle und Meyer] Bartoněk, Antonín | pdficon