A5

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1957
Volume: 6
Issue: A5
Publication year
1957
Články
Title Document
Le nom balto-slave de "nord" | [5]–7
Erhart, Adolf
PDF
Русские союзы в сопоставлении с чешскими | [8]–24
Bauer, Jaroslav
PDF
Ke konkurenci adnominálního genitivu a adjektiva v staroslověnštině | [25]–38
Večerka, Radoslav
PDF
K vývoji hláskového systému polského jazyka | [39]–44
Lamprecht, Arnošt
PDF
The linear B signs 8-A and 25-A : remarks on the problem od "Mycenaean" doublets | [45]–62
Bartoněk, Antonín
PDF
Drei Prager Bruchstücke : (Goldene Schmiede, Rennewart, Wilhelm von Österreich) | [63]–71
Zatočil, Leopold
PDF
Some thoughts on the function of word-order in old English and modern English | [72]–100
Firbas, Jan
PDF
Atténuation de la valeur aspectuelle de la périphrase du verbe venir de suivi de l'infinitif | [101]–104
Dubský, Josef
PDF
K otázce systému ve významosloví se zvláštním zřetelem k romanistickému materiálu | [105]–117
Ducháček, Otto
PDF
Recense a referáty
Title Document
[Smoszyński, Paweł. Przyswajanie przes dziecko postaw systemu jęnzykowego] | [118]–119
Ohnesorg, Karel
PDF
[Nieminen, Eino. Beiträge zur altpolnischen Syntax] | 119–129
Bauer, Jaroslav
PDF
[Šapiro, A.B. Osnovy russkoj punktuacii] | 129–132
Žaža, Stanislav
PDF
[Zgusta, L. Die Personnennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste] | 132–135
Erhart, Adolf
PDF
[Guchman, M.M. Ot jazyka nemeckoj narodnosti k nemeckomu nacional'nomu jazyku. Časť I., Razvitije jazyka nemeckoj narodnosti] | 135–136
Masařík, Zdeněk
PDF
[Dieth, Eugen; Orton, Harold. A questionnaire for a Linguistic atlas of England] | 136–137
Pačesová, Jaroslava
PDF
[Alarcos Llorach, Emilio. Fonología española] | 137–138
Bartoš, Lubomír
PDF
[Cohen, Marcel et al. Le français élémentaire? Non.] | 138–139
Ducháček, Otto
PDF
[Buben, Vladimír. Slovník česko-francouzský] | 139–142
Bednář, Tobiáš
PDF
[Právně historické studie. I.] | 142–144
Machek, Václav
PDF
ΘΑΛΑΣΣΑ | 144–145
Erhart, Adolf
PDF
[Krahe, Hans. Sprache und Vorzeit: europäische Vorgeschichte nad dem Zeugnis der Sprache, Quelle und Meyer] | 145–146
Bartoněk, Antonín
PDF