Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1957, vol. 6. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 22 of 22

Article
Ohnesorg, Karel. [Smoszyński, Paweł. Przyswajanie przes dziecko postaw systemu jęnzykowego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 118–119.

Article
Masařík, Zdeněk. [Guchman, M.M. Ot jazyka nemeckoj narodnosti k nemeckomu nacional'nomu jazyku. Časť I., Razvitije jazyka nemeckoj narodnosti]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 135–136.

Article
Žaža, Stanislav. [Šapiro, A.B. Osnovy russkoj punktuacii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 129–132.

Article
Firbas, Jan. Some thoughts on the function of word-order in old English and modern English. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 72–100.

Article
Erhart, Adolf. [Zgusta, L. Die Personnennamen griechischer Städte der nördlichen Schwarzmeerküste]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 132–135.

Article
Bartoněk, Antonín. The linear B signs 8-A and 25-A : remarks on the problem od "Mycenaean" doublets. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 45–62.

Article
Erhart, Adolf. ΘΑΛΑΣΣΑ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 144–145.

Article
Bartoněk, Antonín. [Krahe, Hans. Sprache und Vorzeit: europäische Vorgeschichte nad dem Zeugnis der Sprache, Quelle und Meyer]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 145–146.

Article
Erhart, Adolf. Le nom balto-slave de "nord". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 5–7.

Article
Večerka, Radoslav. Ke konkurenci adnominálního genitivu a adjektiva v staroslověnštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 25–38.

Article
Pačesová, Jaroslava. [Dieth, Eugen; Orton, Harold. A questionnaire for a Linguistic atlas of England]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 136–137.

Article
Bednář, Tobiáš. [Buben, Vladimír. Slovník česko-francouzský]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 139–142.

Article
Ducháček, Otto. K otázce systému ve významosloví se zvláštním zřetelem k romanistickému materiálu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 105–117.

Article
Dubský, Josef. Atténuation de la valeur aspectuelle de la périphrase du verbe venir de suivi de l'infinitif. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 101–104.

Article
Bauer, Jaroslav. [Nieminen, Eino. Beiträge zur altpolnischen Syntax]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 119–129.

Article
Bartoš, Lubomír. [Alarcos Llorach, Emilio. Fonología española]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 137–138.

Article
Lamprecht, Arnošt. K vývoji hláskového systému polského jazyka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 39–44.

Article
Zatočil, Leopold. Drei Prager Bruchstücke : (Goldene Schmiede, Rennewart, Wilhelm von Österreich). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 63–71.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná, 1957, vol. 6, issue A5.

Article
Bauer, Jaroslav. Русские союзы в сопоставлении с чешскими. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 8–24.

Article
Ducháček, Otto. [Cohen, Marcel et al. Le français élémentaire? Non.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 138–139.

Article
Machek, Václav. [Právně historické studie. I.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, vol. 6, iss. A5, pp. 142–144.