Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 2002, roč. 51. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 24 z celkového počtu 24

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická, 2002, vol. 51, issue B49.

Článek
Holzbachová, Ivana. [Bourg, Dominique, ed.; Besnier, Jean-Michel, ed. Peut-on encore croire au progrès?]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 191–193.

Článek
Holzbachová, Ivana. [Fukuyama, Francis. Wielki Wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 193–195.

Článek
Horyna, Břetislav. Koncepce "nové mytologie" v Herderově dialogu Iduna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 5–34.

Článek
Holzbachová, Ivana. Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 51–67.

Článek
Brázda, Radim. Etika - vzpomínky na budoucnost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 173–180.

Článek
Horyna, Břetislav. [Smolík, Josef; Štěpán, Jan. T.G. Masaryk ve třech stoletích: rozhovor generací o Masarykových náboženských názorech]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 189–190.

Článek
Maleček, Martin. T.G. Masaryk, či Pavel Durdík? : několik poznámek k tématu Lev N. Tolstoj a české myšlení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 125–136.

Článek
Zouhar, Jan. W. Tatarkiewicz a česko-polské filozofické vztahy v meziválečném období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 119–124.

Článek
Český filosof v Japonsku : rozhovor s prof. Ludvíkem Armbrusterem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 151–154.

Článek
Šmajs, Josef. Víme, co je evoluce?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 181–185.

Článek
Hroch, Jaroslav. R.W. Emerson a americký transcendentální idealismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 69–78.

Článek
Krob, Josef. Hon na bycha a jiné vlastnosti času. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 101–106.

Článek
Otisk, Marek. Lanfrank a scholastická metoda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 35–49.

Článek
Sládek, Ondřej. [Frank, Manfred. Co je neostrukturalismus?]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 187–189.

Článek
Horyna, Břetislav. [Kožmín, Zdeněk. Modely interpretace: Patočkovské průhledy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 190–191.

Článek
Holzbachová, Ivana. [Feyerabend, Paul K. Rozprava proti metodě]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 198–199.

Článek
Gabriel, Jiří. [Vita philosophica: Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. phil. et Dr. scient. Karel Mácha. Hrsg. Alma von Stockhausen; Tadeusz Guz]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 195–198.

Článek
Jastrzembská, Zdeňka. Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první poloviny dvacátého století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 137–149.

Článek
Horyna, Břetislav. Jsou dějiny filosofie filosofií?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 169–172.

Článek
Krejčí, Rudolf. Poslední setkání s Karlem Popperem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 155–163.

Článek
Lafaye, Caroline Guibet. L'architecture de la postmodernité : de la forme au symbole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 107–118.

Článek
Tošenovský, Ludvík. O potřebnosti filozofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 165–167.

Článek
Horák, Petr. Filosofický radikalismus Dürrenmattovské etudy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, roč. 51, č. B49, s. 79–100.