Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 2002, roč. 51, č. B49

Obrázek
Rok
2002
Rok vydání
2002
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-2815-7
Ústav FF MU
Obor
Studie
Page Title
[5]-34 Koncepce "nové mytologie" v Herderově dialogu Iduna Horyna, Břetislav | pdficon
[35]-49 Lanfrank a scholastická metoda Otisk, Marek | pdficon
[51]-67 Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci Holzbachová, Ivana | pdficon
[69]-78 R.W. Emerson a americký transcendentální idealismus Hroch, Jaroslav | pdficon
[79]-100 Filosofický radikalismus Dürrenmattovské etudy Horák, Petr | pdficon
[101]-106 Hon na bycha a jiné vlastnosti času Krob, Josef | pdficon
[107]-118 L'architecture de la postmodernité : de la forme au symbole Lafaye, Caroline Guibet | pdficon
K dějinám české filozofie
Page Title
[119]-124 W. Tatarkiewicz a česko-polské filozofické vztahy v meziválečném období Zouhar, Jan | pdficon
[125]-136 T.G. Masaryk, či Pavel Durdík? : několik poznámek k tématu Lev N. Tolstoj a české myšlení Maleček, Martin | pdficon
[137]-149 Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první poloviny dvacátého století Jastrzembská, Zdeňka | pdficon
Rozhledy
Page Title
[151]-154 Český filosof v Japonsku : rozhovor s prof. Ludvíkem Armbrusterem | pdficon
[155]-163 Poslední setkání s Karlem Popperem Krejčí, Rudolf | pdficon
[165]-167 O potřebnosti filozofie Tošenovský, Ludvík | pdficon
[169]-172 Jsou dějiny filosofie filosofií? Horyna, Břetislav | pdficon
[173]-180 Etika - vzpomínky na budoucnost Brázda, Radim | pdficon
[181]-185 Víme, co je evoluce? Šmajs, Josef | pdficon
Recenze
Page Title
[187]-189 [Frank, Manfred. Co je neostrukturalismus?] Sládek, Ondřej | pdficon
189-190 [Smolík, Josef; Štěpán, Jan. T.G. Masaryk ve třech stoletích: rozhovor generací o Masarykových náboženských názorech] Horyna, Břetislav | pdficon
190-191 [Kožmín, Zdeněk. Modely interpretace: Patočkovské průhledy] Horyna, Břetislav | pdficon
191-193 [Bourg, Dominique, ed.; Besnier, Jean-Michel, ed. Peut-on encore croire au progrès?] Holzbachová, Ivana | pdficon
193-195 [Fukuyama, Francis. Wielki Wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego] Holzbachová, Ivana | pdficon
195-198 [Vita philosophica: Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. phil. et Dr. scient. Karel Mácha. Hrsg. Alma von Stockhausen; Tadeusz Guz] Gabriel, Jiří | pdficon
198-199 [Feyerabend, Paul K. Rozprava proti metodě] Holzbachová, Ivana | pdficon