B49

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická
Rok: 2002
Ročník: 51
Číslo: B49
Rok vydání
2002
ISSN
0231-7664
ISBN
80-210-2815-7
Ústav FF MU
Obor
Studie
Title Document
Koncepce "nové mytologie" v Herderově dialogu Iduna | [5]–34
Horyna, Břetislav
PDF
Lanfrank a scholastická metoda | [35]–49
Otisk, Marek
PDF
Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci | [51]–67
Holzbachová, Ivana
PDF
R.W. Emerson a americký transcendentální idealismus | [69]–78
Hroch, Jaroslav
PDF
Filosofický radikalismus Dürrenmattovské etudy | [79]–100
Horák, Petr
PDF
Hon na bycha a jiné vlastnosti času | [101]–106
Krob, Josef
PDF
L'architecture de la postmodernité : de la forme au symbole | [107]–118
Lafaye, Caroline Guibet
PDF
K dějinám české filozofie
Title Document
W. Tatarkiewicz a česko-polské filozofické vztahy v meziválečném období | [119]–124
Zouhar, Jan
PDF
T.G. Masaryk, či Pavel Durdík? : několik poznámek k tématu Lev N. Tolstoj a české myšlení | [125]–136
Maleček, Martin
PDF
Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první poloviny dvacátého století | [137]–149
Jastrzembská, Zdeňka
PDF
Rozhledy
Title Document
Český filosof v Japonsku : rozhovor s prof. Ludvíkem Armbrusterem | [151]–154
PDF
Poslední setkání s Karlem Popperem | [155]–163
Krejčí, Rudolf
PDF
O potřebnosti filozofie | [165]–167
Tošenovský, Ludvík
PDF
Jsou dějiny filosofie filosofií? | [169]–172
Horyna, Břetislav
PDF
Etika - vzpomínky na budoucnost | [173]–180
Brázda, Radim
PDF
Víme, co je evoluce? | [181]–185
Šmajs, Josef
PDF
Recenze
Title Document
[Frank, Manfred. Co je neostrukturalismus?] | [187]–189
Sládek, Ondřej
PDF
[Smolík, Josef; Štěpán, Jan. T.G. Masaryk ve třech stoletích: rozhovor generací o Masarykových náboženských názorech] | 189–190
Horyna, Břetislav
PDF
[Kožmín, Zdeněk. Modely interpretace: Patočkovské průhledy] | 190–191
Horyna, Břetislav
PDF
[Bourg, Dominique, ed.; Besnier, Jean-Michel, ed. Peut-on encore croire au progrès?] | 191–193
Holzbachová, Ivana
PDF
[Fukuyama, Francis. Wielki Wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego] | 193–195
Holzbachová, Ivana
PDF
[Vita philosophica: Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. phil. et Dr. scient. Karel Mácha. Hrsg. Alma von Stockhausen; Tadeusz Guz] | 195–198
Gabriel, Jiří
PDF
[Feyerabend, Paul K. Rozprava proti metodě] | 198–199
Holzbachová, Ivana
PDF