Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická 2002, vol. 51. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 24 of 24

Article
Holzbachová, Ivana. [Bourg, Dominique, ed.; Besnier, Jean-Michel, ed. Peut-on encore croire au progrès?]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 191–193.

Article
Holzbachová, Ivana. [Fukuyama, Francis. Wielki Wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 193–195.

Article
Horyna, Břetislav. Koncepce "nové mytologie" v Herderově dialogu Iduna. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 5–34.

Article
Holzbachová, Ivana. Tocquevillovy názory na Francouzskou revoluci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 51–67.

Article
Brázda, Radim. Etika - vzpomínky na budoucnost. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 173–180.

Article
Horyna, Břetislav. [Smolík, Josef; Štěpán, Jan. T.G. Masaryk ve třech stoletích: rozhovor generací o Masarykových náboženských názorech]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 189–190.

Article
Maleček, Martin. T.G. Masaryk, či Pavel Durdík? : několik poznámek k tématu Lev N. Tolstoj a české myšlení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 125–136.

Article
Zouhar, Jan. W. Tatarkiewicz a česko-polské filozofické vztahy v meziválečném období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 119–124.

Article
Český filosof v Japonsku : rozhovor s prof. Ludvíkem Armbrusterem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 151–154.

Article
Šmajs, Josef. Víme, co je evoluce?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 181–185.

Article
Hroch, Jaroslav. R.W. Emerson a americký transcendentální idealismus. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 69–78.

Article
Krob, Josef. Hon na bycha a jiné vlastnosti času. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 101–106.

Article
Otisk, Marek. Lanfrank a scholastická metoda. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 35–49.

Article
Sládek, Ondřej. [Frank, Manfred. Co je neostrukturalismus?]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 187–189.

Article
Horyna, Břetislav. [Kožmín, Zdeněk. Modely interpretace: Patočkovské průhledy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 190–191.

Article
Holzbachová, Ivana. [Feyerabend, Paul K. Rozprava proti metodě]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 198–199.

Article
Gabriel, Jiří. [Vita philosophica: Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. phil. et Dr. scient. Karel Mácha. Hrsg. Alma von Stockhausen; Tadeusz Guz]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 195–198.

Article
Jastrzembská, Zdeňka. Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první poloviny dvacátého století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 137–149.

Article
Horyna, Břetislav. Jsou dějiny filosofie filosofií?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 169–172.

Article
Krejčí, Rudolf. Poslední setkání s Karlem Popperem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 155–163.

Article
Lafaye, Caroline Guibet. L'architecture de la postmodernité : de la forme au symbole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 107–118.

Article
Tošenovský, Ludvík. O potřebnosti filozofie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 165–167.

Article
Horák, Petr. Filosofický radikalismus Dürrenmattovské etudy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 79–100.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická, 2002, vol. 51, issue B49.