[Kožmín, Zdeněk. Modely interpretace: Patočkovské průhledy]

Title: [Kožmín, Zdeněk. Modely interpretace: Patočkovské průhledy]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2002, vol. 51, iss. B49, pp. 190-191
Extent
190-191
  • ISSN
    0231-7664
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kožmín, Zdeněk. Modely interpretace: Patočkovské průhledy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 118 s. ISBN 80-210-2653-7.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.