Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Opera Slavica 2013, roč. 23. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 106

Číslo
Opera Slavica, 2013, vol. 23, issue 3.

Číslo
Opera Slavica, 2013, vol. 23, issue 2.

Číslo
Opera Slavica, 2013, vol. 23, issue 1.

Číslo
Opera Slavica, 2013, vol. 23, issue 4.

Článek
Topuzov, Nikola. България и българското в учебниците за чужденци. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 369–376.

Článek
Đurić, Mina. Први час са страним славистима. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 153–163.

Článek
Šurla, Andrej. Prepoznavnost slovenščine v organizacijskih strukturah svetovnih univerz. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 357–363.

Článek
Aleksandrova, Sonja. Обучението по чужд език за специфични цели. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 76–82.

Článek
Borisov, Borislav. Държавните институции и българският език (опитът след 1989 г.). Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 97–104.

Článek
Farkas Baráthi, Mónika. Филмът като средство при преподаването на български език. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 164–168.

Článek
Kouba, Miroslav. Perspektivy výuky jihoslovanských jazyků v kontextu současné jazykové politiky Evropské unie. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 221–231.

Článek
Surovčák, Martin. První zkušenosti s výukou albánštiny na FF MU. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 341–344.

Článek
Janyšková, Ilona. Slovník nové slovní zásoby slovinštiny. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 58–61.

Článek
Svítková, Milina. Umelecký preklad ako osobitný druh jazykovej a interkultúrnej komunikácie. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 345–351.

Článek
Ribarova, Slavomira. O některých aspektech využití hudby při výuce cizího jazyka : na příkladě makedonštiny. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 326–334.

Článek
Kozár, Aleš. Slovinská toponyma v českém jazykovém prostředí. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 232–237.

Článek
Neničková, Veronika. Model uplatnění studentů slovanských filologií v univerzitních kurzech. Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 279–284.