Advanced search

Searching in title Opera Slavica 2013, vol. 23. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 106

Article
Topuzov, Nikola. България и българското в учебниците за чужденци. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 369–376.

Article
Žemberová, Viera. Literárna história a autorov či o autorovi získaný dokument. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 22–32.

Article
Panek, Inna. Феномены сердца и души - импульс для новых исследований. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 57–59.

Article
Zelenka, Miloš. Cenná příručka o základech literárního "řemesla". Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 64–66.

Article
Adámková, Stanislava. Cesty do svaté země. Historie a současnost. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 45–47.

Article
Pospíšil, Ivo. Novela - komparatistika - Dionýz Ďurišin. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 43–44.

Article
Panek, Inna. Русская женская проза в начале ХХ века. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 49–51.

Article
Žemberová, Viera. Sakrálne v literatúre. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 59–63.

Article
Roman, Michal. Slovo o Sergejovi Makarovi. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 33–35.

Article
Žemberová, Viera. Slovenská slavistika včera a dnes. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 38–42.

Article
Dohnal, Josef. Umění a výchova - analýza východisek a hledání koncepcí. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 63–64.

Article
Bína, Daniel. Texty, média, meziprostory a střety aneb o intermedialitě. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 47–48.

Article
Pospíšil, Ivo. Běloruská literatura/poezie jako problém identity: hledání a úskalí. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 53–57.

Article
Pospíšil, Ivo. Průkazný výzkum překladu folklórního verše. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 51.

Article
Všetička, František. Pod vahami. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 42–43.

Article
Žemberová, Viera. Slavistické podložie tvorby a literárnej vedy Sergeja Makaru. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 52–53.

Article
Pospíšil, Ivo. Čtvrtý kongres českých slavistů. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 35–37.

Article
Surovčák, Martin. První zkušenosti s výukou albánštiny na FF MU. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 341–344.

Article
Janyšková, Ilona. Slovník nové slovní zásoby slovinštiny. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 58–61.

Article
Svítková, Milina. Umelecký preklad ako osobitný druh jazykovej a interkultúrnej komunikácie. Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 345–351.