Úloha interaktivních her ve výuce bulharštiny pro cizince

Title: Úloha interaktivních her ve výuce bulharštiny pro cizince
Variant title:
  • The role of games in teaching Bulgarian for foreigners
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 4, pp. 105-116
Extent
105-116
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předmětem příspěvku je interaktivní hra jakožto aktivizující metoda výuky bulharštiny pro cizince (cizojazyčné výuky obecně). Patří hry do výuky dospělých? Jakou úlohu plní interaktivní hry ve výuce bulharštiny pro cizince? Tento příspěvek se pokouší odpovědět na tyto otázky očima vyučujícího, který se podílí se čtenářem o svých zkušenostech užívání interaktivních her ve výuce neoborové bulharštiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.
This article discusses the interactive game as an activating method in teaching Bulgarian language for foreigners (also in teaching languages generaly). Do games have place in teaching adults? What role do they have in teaching Bulgarian language for foreigners? This article gives an answer to these questions using the autor's experience by working with interactive games in teaching Bulgarian for non-specialists at Faculty of Arts at Masaryk university in Brno.