Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny

Název: Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny
Variantní název:
  • Gradual oppositions and Czech vowel-system
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. [99]-111
Rozsah
[99]-111
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Následující práce se snaží být experimentem v modelování fonologického systému pomocí popisu alternací fonémů. Jako pokus o uplatnění nepříliš obvyklé metody není plně vyčerpávající v tom smyslu, že se omezuje za jediný problém popisu fonologického systému. Nicméně snad postačí jako ukázka metodologického experimentu a základ pro kritiku použité metody. Text je to pracovní a autor se těší na připomínky a komentáře. Připomínáme, že jsme za objekt našeho synchronního popisu zvolili současnou spisovnou češtinu, otázky dialektů a historického vývoje ani jazykové dynamiky (ve Vachkově smyslu tohoto termínu) zde rozbírat nebudeme.