Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny

Title: Popis alternací jako prostředek modelace vokalického subsystému češtiny
Variant title:
  • Gradual oppositions and Czech vowel-system
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, vol. 52, iss. A51, pp. [99]-111
Extent
[99]-111
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Následující práce se snaží být experimentem v modelování fonologického systému pomocí popisu alternací fonémů. Jako pokus o uplatnění nepříliš obvyklé metody není plně vyčerpávající v tom smyslu, že se omezuje za jediný problém popisu fonologického systému. Nicméně snad postačí jako ukázka metodologického experimentu a základ pro kritiku použité metody. Text je to pracovní a autor se těší na připomínky a komentáře. Připomínáme, že jsme za objekt našeho synchronního popisu zvolili současnou spisovnou češtinu, otázky dialektů a historického vývoje ani jazykové dynamiky (ve Vachkově smyslu tohoto termínu) zde rozbírat nebudeme.