[Ullmann, Stephen. Language and Style]

Název: [Ullmann, Stephen. Language and Style]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 112-116
Rozsah
112-116
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ullmann, Stephen. Language and Style. Oxford: Basil Blackwell, 1966. 270 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.