Modus verbi v češtině z hlediska morfologie a syntaxe

Název: Modus verbi v češtině z hlediska morfologie a syntaxe
Variantní název:
  • Глагольное наклонение в современном чешском языке с угла зрения морфологии и синтаксиса
    • Glagol'noje naklonenije v sovremennom češskom jazyke s ugla zrenija morfologii i sintaksisa
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. [25]-35
Rozsah
[25]-35
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.