Příspěvek k poznání české kvanitity v 16. století

Název: Příspěvek k poznání české kvanitity v 16. století
Variantní název:
  • К изучению чешской долготы в 16 веке
    • K izučeniju češskoj dolgoty v 16 veke
  • Ein Beitrag zur Erkenntnis der tschechischen Quantität im 16. Jahrhundert
    • K izučeniju češskoj dolgoty v 16 veke
Přispěvatel
Vlašínová, Vlasta (Translator of Summary)
Uhrová, Eva (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. [91]-97
Rozsah
[91]-97
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.