[Daneš, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, roč. 47, č. A46, s. 211-215
Rozsah
211-215
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Daneš, František a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 80-200-0617-6.
Document