Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1965, roč. 14, č. A13

Obrázek
Rok
1965
Rok vydání
1965
Page Title
[5]-10 Profesor Leopold Zatočil šedesátiletý | pdficon
Články
Page Title
[11]-33 Die ie. dualendung -ō (u) und die Zahlwörter Erhart, Adolf | pdficon
[35]-42 Einige indoeuropäische Ausdrücke für "Sorgen" und Verwandtes Machek, Václav | pdficon
[43]-53 Definice pojmu "jazykový styl" Jelínek, Milan | pdficon
[55]-66 Souvětí s větami obsahovými Bauer, Jaroslav | pdficon
[67]-73 К вопросу о синтактико-семантическом и актуальном членении сложного предложения Žaža, Stanislav | pdficon
[75]-80 Zur Genesis des Relativsatzes Gabka, Kurt | pdficon
[81]-86 Modalität und Infinitiv Mohr, Gertraud | pdficon
[87]-96 K otázce tzv. východiska výpovědi Firbas, Jan | pdficon
[97]-100 Ještě k měkkostní korelaci a ke ztrátě jotace ve staré češtině Lamprecht, Arnošt | pdficon
[101]-108 K otázce přechodovosti samohláskového systému kelečského nářečí Králík, Stanislav | pdficon
[109]-113 Pomístní jméno "Padělky" Beneš, Pavel | pdficon
[115]-120 Zur Mittelalterlichen deutschen Kanzleisprache in Znaim Masařík, Zdeněk | pdficon
[121]-134 Zur Sprache des Brünner Lucidarius Uhrová, Eva | pdficon
[135]-142 Phonemic remarks on the "long mixed vowel" of modern English Vachek, Josef | pdficon
[143]-149 Notas al problema de la pronunciación del español en Cuba Bartoš, Lubomír | pdficon
[151]-159 Il verbo italiano e l'idea del futuro Ondráček, Jaroslav | pdficon
Rozhledy
Page Title
[161]-170 K problému slabiky Pavlík, Jaroslav Vincenc | pdficon
[171]-176 K některým termínům a pracovním postupům v dialektologii Chloupek, Jan | pdficon
[177]-182 Poznámky ke gramatické terminologii nové Dudenovy Německé mluvnice Merta, Rudolf | pdficon
Materiály
Page Title
[183]-186 Názvy vlastností ve staré češtině Rusínová, Zdenka | pdficon
[187]-190 К вопросу славизмов в албанском языке Dorovský, Ivan | pdficon
Recenze, referáty, zprávy
Page Title
[191]-198 [Proceedings of the ninth international congress of linguists, Cambridge, Mass., August 27-31, 1962. Edited by H. G. Lunt] Erhart, Adolf | pdficon
198-202 Mathematical linguistics at the ninth International congress of linguists Pala, Karel | pdficon
202-205 Dialectology and linguistic geography at the ninth International linguistic congress Chloupek, Jan | pdficon
205-206 [Malmberg, Bertil. Nya vägar inom språkforskningen: en orientering i modern lingvistik] Štukavec, Libor | pdficon
206-209 [Bach, Emmon. An introduction to tranformational grammars] Pala, Karel | pdficon
209-210 [Leroy, Maurice. Les grands courants de la lingustique moderne] Ducháček, Otto | pdficon
210-212 [Cohen, Marcel; Lézine, Irène; Kocher, Francis; Brauner, Alfred; Lentin, Laurence; Tabouret-Keller, Andrée. Etudes sur le langage enfantin] Ohnesorg, Karel | pdficon
212-216 [Weir, Ruth Hirsch. Language in the Crib] Pačesová, Jaroslava | pdficon
216-220 [Růžička, Rudolf. Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen] Večerka, Radoslav | pdficon
220-223 [Havránek, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce] Jelínek, Milan | pdficon
223-227 [Avanesov, R.I.; Bromlejová, S.B.; Bulatovová, L. N.; Žukovskaja, L.P.; Kuzminová, L.B.; Nemčenková, E.V.; Orlovová, V.G. Voprosy teorii lingvističeskoj geografii] Skulina, Josef | pdficon
227-231 [Dzendzelivskij, [i.e. Dzendzelìvs'kyj] J.O. Linhvistyčnyj [i.e. Lìnhvìstyčnyj] atlas ukrajins'kych narodnych hovoriv [i.e. hovorìv] Zakarpatskoji oblasti [i.e. oblastì] URSR. I. (díl) ; Dzendzelivskij, [i.e. Dzendzelìvs'kyj] J.O. Linhvistyčnyj [i.e. Lìnhvìstyčnyj] atlas ukrajins'kych narodnych hovoriv [i.e. hovorìv] Zakarpatskoji oblasti [i.e. oblastì] URSR II. (díl)] Vašek, Antonín | pdficon
231-232 [Slawski, Franciszek. Zarys dialektologii poludniowoslowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych] Šaur, Vladimír | pdficon
232-234 [Lamprecht, A. Slovník středoopavského nářečí] Balhar, Jan | pdficon
234-235 [Beneš, Josef. O českých příjmeních] Gregor, Alois | pdficon
235-238 [Romportl, Milan. Zvukový rozbor ruštiny: k akustické klasifikaci ruských hlásek] Trojanová, Jaroslava | pdficon
238-239 [Dončeva, Liljana. Vyraženije prjamogo dopolnenija v russkich i bolgarskich otricatel'nych predloženijach] Šaur, Vladimír | pdficon
239-240 [Kress, Bruno. Laut- und Formenlehre des Isländischen] Zatočil, Leopold | pdficon
240-242 [Arndt, Erwin. Luthers deutsches Sprachschaffen] Masařík, Zdeněk | pdficon
242-244 [Daniels, Karlheinz. Substantivierungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache] Masařík, Zdeněk | pdficon
244-245 [Świeczkowski, Walerian. Word order patterning in middle English: a quantitative study based on Piers Plowman and middle English sermons] Firbas, Jan | pdficon
245 [Ricken, U. Gelehrter und Wissenschaft im Französischen: Beitrage zu ihrer Bezeichnungsgeschichte vom 12.-17. Jahrhundert] Ducháček, Otto | pdficon
246 [Kuznecova, A.I. Ponjatije semantičeskoj sistemy jazyka i metody jeje issledovanija] Ducháček, Otto | pdficon
247 [Savova, Lidija; Marinova, Milka. Kratka bălgarska gramatika za studenti - čuždenci] Šaur, Vladimír | pdficon
247-248 [Kučerová, Hana. Česko-finské rozhovory] Pražák, Richard | pdficon
Page Title
[249]-253 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | pdficon