A13

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1965
Volume: 14
Issue: A13
Publication year
1965
Title Document
Profesor Leopold Zatočil šedesátiletý | [5]–10
PDF
Články
Title Document
Die ie. dualendung -ō (u) und die Zahlwörter | [11]–33
Erhart, Adolf
PDF
Einige indoeuropäische Ausdrücke für "Sorgen" und Verwandtes | [35]–42
Machek, Václav
PDF
Definice pojmu "jazykový styl" | [43]–53
Jelínek, Milan
PDF
Souvětí s větami obsahovými | [55]–66
Bauer, Jaroslav
PDF
К вопросу о синтактико-семантическом и актуальном членении сложного предложения | [67]–73
Žaža, Stanislav
PDF
Zur Genesis des Relativsatzes | [75]–80
Gabka, Kurt
PDF
Modalität und Infinitiv | [81]–86
Mohr, Gertraud
PDF
K otázce tzv. východiska výpovědi | [87]–96
Firbas, Jan
PDF
Ještě k měkkostní korelaci a ke ztrátě jotace ve staré češtině | [97]–100
Lamprecht, Arnošt
PDF
K otázce přechodovosti samohláskového systému kelečského nářečí | [101]–108
Králík, Stanislav
PDF
Pomístní jméno "Padělky" | [109]–113
Beneš, Pavel
PDF
Zur Mittelalterlichen deutschen Kanzleisprache in Znaim | [115]–120
Masařík, Zdeněk
PDF
Zur Sprache des Brünner Lucidarius | [121]–134
Uhrová, Eva
PDF
Phonemic remarks on the "long mixed vowel" of modern English | [135]–142
Vachek, Josef
PDF
Notas al problema de la pronunciación del español en Cuba | [143]–149
Bartoš, Lubomír
PDF
Il verbo italiano e l'idea del futuro | [151]–159
Ondráček, Jaroslav
PDF
Rozhledy
Title Document
K problému slabiky | [161]–170
Pavlík, Jaroslav Vincenc
PDF
K některým termínům a pracovním postupům v dialektologii | [171]–176
Chloupek, Jan
PDF
Poznámky ke gramatické terminologii nové Dudenovy Německé mluvnice | [177]–182
Merta, Rudolf
PDF
Materiály
Title Document
Názvy vlastností ve staré češtině | [183]–186
Rusínová, Zdenka
PDF
К вопросу славизмов в албанском языке | [187]–190
Dorovský, Ivan
PDF
Recenze, referáty, zprávy
Title Document
[Proceedings of the ninth international congress of linguists, Cambridge, Mass., August 27-31, 1962. Edited by H. G. Lunt] | [191]–198
Erhart, Adolf
PDF
Mathematical linguistics at the ninth International congress of linguists | 198–202
Pala, Karel
PDF
Dialectology and linguistic geography at the ninth International linguistic congress | 202–205
Chloupek, Jan
PDF
[Malmberg, Bertil. Nya vägar inom språkforskningen: en orientering i modern lingvistik] | 205–206
Štukavec, Libor
PDF
[Bach, Emmon. An introduction to tranformational grammars] | 206–209
Pala, Karel
PDF
[Leroy, Maurice. Les grands courants de la lingustique moderne] | 209–210
Ducháček, Otto
PDF
[Cohen, Marcel; Lézine, Irène; Kocher, Francis; Brauner, Alfred; Lentin, Laurence; Tabouret-Keller, Andrée. Etudes sur le langage enfantin] | 210–212
Ohnesorg, Karel
PDF
[Weir, Ruth Hirsch. Language in the Crib] | 212–216
Pačesová, Jaroslava
PDF
[Růžička, Rudolf. Das syntaktische System der altslavischen Partizipien und sein Verhältnis zum Griechischen] | 216–220
Večerka, Radoslav
PDF
[Havránek, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce] | 220–223
Jelínek, Milan
PDF
[Avanesov, R.I.; Bromlejová, S.B.; Bulatovová, L. N.; Žukovskaja, L.P.; Kuzminová, L.B.; Nemčenková, E.V.; Orlovová, V.G. Voprosy teorii lingvističeskoj geografii] | 223–227
Skulina, Josef
PDF
[Dzendzelivskij, [i.e. Dzendzelìvs'kyj] J.O. Linhvistyčnyj [i.e. Lìnhvìstyčnyj] atlas ukrajins'kych narodnych hovoriv [i.e. hovorìv] Zakarpatskoji oblasti [i.e. oblastì] URSR. I. (díl) ; Dzendzelivskij, [i.e. Dzendzelìvs'kyj] J.O. Linhvistyčnyj [i.e. Lìnhvìstyčnyj] atlas ukrajins'kych narodnych hovoriv [i.e. hovorìv] Zakarpatskoji oblasti [i.e. oblastì] URSR II. (díl)] | 227–231
Vašek, Antonín
PDF
[Slawski, Franciszek. Zarys dialektologii poludniowoslowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych] | 231–232
Šaur, Vladimír
PDF
[Lamprecht, A. Slovník středoopavského nářečí] | 232–234
Balhar, Jan
PDF
[Beneš, Josef. O českých příjmeních] | 234–235
Gregor, Alois
PDF
[Romportl, Milan. Zvukový rozbor ruštiny: k akustické klasifikaci ruských hlásek] | 235–238
Trojanová, Jaroslava
PDF
[Dončeva, Liljana. Vyraženije prjamogo dopolnenija v russkich i bolgarskich otricatel'nych predloženijach] | 238–239
Šaur, Vladimír
PDF
[Kress, Bruno. Laut- und Formenlehre des Isländischen] | 239–240
Zatočil, Leopold
PDF
[Arndt, Erwin. Luthers deutsches Sprachschaffen] | 240–242
Masařík, Zdeněk
PDF
[Daniels, Karlheinz. Substantivierungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache] | 242–244
Masařík, Zdeněk
PDF
[Świeczkowski, Walerian. Word order patterning in middle English: a quantitative study based on Piers Plowman and middle English sermons] | 244–245
Firbas, Jan
PDF
[Ricken, U. Gelehrter und Wissenschaft im Französischen: Beitrage zu ihrer Bezeichnungsgeschichte vom 12.-17. Jahrhundert] | 245
Ducháček, Otto
PDF
[Kuznecova, A.I. Ponjatije semantičeskoj sistemy jazyka i metody jeje issledovanija] | 246
Ducháček, Otto
PDF
[Savova, Lidija; Marinova, Milka. Kratka bălgarska gramatika za studenti - čuždenci] | 247
Šaur, Vladimír
PDF
[Kučerová, Hana. Česko-finské rozhovory] | 247–248
Pražák, Richard
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf | [249]–253
PDF