[Dubois, Jean. Grammaire structurale du français: Nom et pronom]

Název: [Dubois, Jean. Grammaire structurale du français: Nom et pronom]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 217-220
Rozsah
217-220
Type: Recenze
Jazyk
francouzsky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Dubois, Jean. Grammaire structurale du français: Nom et pronom. Paris: Larousse, 1965. 191 s.