Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1966, roč. 15, č. A14

Obrázek
Rok
1966
Rok vydání
1966
Články
Page Title
[7]-12 K šedesátinám profesora K. Ohnesorga Bartoš, Jaromír | pdficon
[13]-25 Sur le rôle des préfixes dans les langues indoeuropéennes Erhart, Adolf | pdficon
[27]-28 Sur la phonétique toponymique Beneš, Pavel | pdficon
[29]-51 Studie z české pedofonetiky Pačesová, Jaroslava | pdficon
[53]-67 Citově motivované aktualizace v rovině modální stavby výpovědi Grepl, Miroslav | pdficon
[69]-76 Uplatnění systémových souvislostí ve vývoji syntaktické stavby českého jazyka Bauer, Jaroslav | pdficon
[77]-85 K interpretaci vět a souvětí v nářečí Chloupek, Jan; Michálková, Věra | pdficon
[87]-103 Sprache und Text einer altschlesischen Marienlegende aus Upsala Zatočil, Leopold | pdficon
[105]-116 Esquisse du champ conceptuel du travail en roumain Ostrá, Růžena | pdficon
[117]-126 Apuntes al problema de la norma ortoepica en el español Bartoš, Lubomír | pdficon
[127]-136 Los campos sintacticos en el español moderno Spitzová, Eva | pdficon
Materiály
Page Title
[137]-139 Příspěvek k poznání vývoje hanáckých nářečí Čejka, Mirek; Šlosar, Dušan | pdficon
[141]-145 K tvoření adjektiv ve staré češtině Rusínová, Zdenka | pdficon
[147]-152 Способы обогащения словарного состава названиями лиц с суффиксами греческого и латинского происхождения в современном русском языке Jiráček, Jiří | pdficon
Rozhledy
Page Title
[153]-162 Из новых трудов по интонации речи Pavlík, Jaroslav Vincenc | pdficon
[163]-167 Ostdeutsch und westdeutsch?: zur sprachlichen Differenzierung im heutigen Deutschland Merta, Rudolf | pdficon
[169]-173 O užití strojů pro lingvistické účely Ducháček, Otto | pdficon
Recenze - referáty - zprávy
Page Title
[175]-178 [Jakobson, Roman. Essais de linguistique générale] Spitzová, Eva | pdficon
178-180 [Buyssens, Eric. Linguistique historique] Ducháček, Otto | pdficon
180-181 [A Prague school reader in linguistics. Compiled by J. Vachek] Dvořáková, Eva | pdficon
181-182 [Slarna-Cazacu, Tatiana. Comunicarea în procesul muncii] Trojanová, Jaroslava | pdficon
182-184 [Златоустов, Л.В. Фонетическая структура слова в потоке речи] Krčmová, Marie | pdficon
184-187 [Ancient Indo-European dialecte: proccedings of the Conference on Indo-European linguistics held at the University of California, Los Angeles, April 25-27, 1963. Edited by H. Birnbaum and J. Puhvel] Erhart, Adolf | pdficon
187-188 [Mirčev, K.; Kodov, Chr. Enijninski apostol: starobălgarski pometnik ot XI v.] Večerka, Radoslav | pdficon
188-189 [Základní všeslovanská slovní zásoba] Večerka, Radoslav | pdficon
189-191 [Ondráčková, Jana. Rentgenologický výzkum artikulace českých vokálů] Král', Ábel | pdficon
191-194 [Siatkowski, Janusz. Dialekt ezeski okolic Kudowy. I. ; Siatkowski, Janusz. Dialekt ezeski okolic Kudowy. II.] Šlosar, Dušan | pdficon
194-196 [Horecký, Ján. Morfematická struktura slovenčiny] Bartáková, Jarmila | pdficon
196-198 [Lotko, Edward. Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach zachodniocieszyńskich] Balhar, Jan | pdficon
198-202 [Александров, Н.М. Проблема второстепенных членов предложения в русском языке] Mrázek, Roman | pdficon
202-203 [Safarewiczowa, Halina. Oboczność я имею i y меня есть w języku rosyjskim dziś i dawniej] Mrázek, Roman | pdficon
203-205 [Samsonov, N.O. Drevnerusskij jazyk. I ; Samsonov, N.O. Drevnerusskij jazyk. II] Večerka, Radoslav | pdficon
205-206 [Видоески, Божо. Кумановскиот говор] Dorovský, Ivan | pdficon
206 [Mirčev, Kiril. Balgarskijat ezik prez vekovete] Šaur, Vladimír | pdficon
206-207 [Schieb, Gabriele; Frings, Theodor. Eneide I. Einleitung. Text] Zatočil, Leopold | pdficon
208-209 [Spangenberg, Karl. Die Mundartlandschaft zwischen Rhön und Eichsfeld] Zatočil, Leopold | pdficon
209-210 [Stave, Joachim. Wie die Leute reden: Betrachtungen über 15 Jahre Deutsch in der Bundesrepublik] Merta, Rudolf | pdficon
210-211 [An introduction to the pronunciation of English] Fialová, Drahomíra | pdficon
211-212 [Haadsma, R.A.; Nuchelmans, J. Précis de latin vulgaire] Ducháček, Otto | pdficon
212-215 [Координационное совещание по сравнительному и типологическому изучению романских языков] Ducháček, Otto | pdficon
215-217 [Dauzat, Albert; Dubois, Jean; Mitterand, Henri. Nouveau dictionnaire étymologique et historique] Ducháček, Otto | pdficon
217-220 [Dubois, Jean. Grammaire structurale du français: Nom et pronom] Ostrá, Růžena | pdficon
220-223 [Chevalier, Jean-Claude; Blanche-Benveniste, Claire; Arrivé, Michel; Peytard, Jean. Grammaire Larousse du français contemporain] Ducháček, Otto | pdficon
223-224 [Klein, Hans-Wilhelm. Phonetik und Phonologie des heutigen Französisch] Zichová, Marie | pdficon
224-225 [Warnant, Leon. Dictionnaire de la Prononciation française] Josková, Marie | pdficon
225-227 [Buben, Vladimír. Francouzsko-český a česko-francouzský slovník] Bednář, Tobiáš | pdficon
227-228 Úvody do studia kavkazských jazyků Erhart, Adolf | pdficon
Page Title
[229]-235 Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf Hošková, Magda | pdficon