[Александров, Н.М. Проблема второстепенных членов предложения в русском языке]

Název: [Александров, Н.М. Проблема второстепенных членов предложения в русском языке]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 198-202
Rozsah
198-202
Type: Recenze
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Александров, Н.М. Проблема второстепенных членов предложения в русском языке. Ленинград, 1963. 391 s. Ученые записки Ленинградского гоц. пед. института им. А. И. Гецена, том 236.