[Lotko, Edward. Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach zachodniocieszyńskich]

Autor: Balhar, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 196-198
Rozsah
196-198
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Lotko, Edward. Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach zachodniocieszyńskich. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1964. 105 s.
Document