Balhar, Jan

Varianty jmen:

Balhar, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Článek
Balhar, Jan. Bohatost územní diferenciace nářečního lexika a její příčiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1981, roč. 30, č. A29, s. 119–124.

Článek
Balhar, Jan. [Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku. Sestavili Alois Knop, Pallas Ladislav, Arnošt Lamprecht]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 136–139.

Kapitola
Balhar, Jan. K archaismům v nářeční syntaxi. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 380–382.

Článek
Balhar, Jan. [Lamprecht, A. Slovník středoopavského nářečí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, roč. 14, č. A13, s. 232–234.

Článek
Balhar, Jan. [Lotko, Edward. Funkcje syntaktyczne bezokolicznika w gwarach zachodniocieszyńskich]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1966, roč. 15, č. A14, s. 196–198.

Článek
Balhar, Jan; Michálková, Věra. Mluva východomoravských kolonistů v Charvátsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 65–88.

Článek
Balhar, Jan. Můj učitel, ručitel, školitel. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, roč. 57, č. A56, s. 226–227.

Článek
Balhar, Jan. Některé rysy vývoje slovní zásoby v městské mluvě na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 125–130.

Kapitola
Balhar, Jan. Odraz zřetele k adresátovi na výstavbě monologických vyprávění. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, s. 129–131.

Článek
Balhar, Jan. [Sobinnikova, V.I. Strojenije složnogo predloženija v narodnych govorach ; Sobinnikova, V.I. Prostoje predloženije v russkich narodnych govorach]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 205–210.

Článek
Balhar, Jan. [Štolc, Jozef et al. Atlas slovenského jazyka. I, Vokalizmus a konsonantizmus]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 235–237.

Kapitola
Balhar, Jan. Strukturní a promluvové jevy v nářeční syntaxi. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 137–139.

Článek
Balhar, Jan. Syntaktická část dotazníku pro připravovaný Atlas českých nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 133–139.

Článek
Balhar, Jan. Územní diferenciace syntaktických jevů v lašských nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. 157–163.

Článek
Balhar, Jan. Za PhDr. Karlem Ficem, CSc.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 228–229.

Článek
Balhar, Jan. Zanikající složky nářeční slovní zásoby. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. 143–148.

Kapitola
Balhar, Jan. Zvláštní prostředky k vyjadřování postojové modality v nářečích. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, s. 371–373.