Odraz zřetele k adresátovi na výstavbě monologických vyprávění

Název: Odraz zřetele k adresátovi na výstavbě monologických vyprávění
Autor: Balhar, Jan
Zdrojový dokument: Balhar, Jan. Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979, pp. 129-131
Rozsah
129-131
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence