K archaismům v nářeční syntaxi

Název: K archaismům v nářeční syntaxi
Autor: Balhar, Jan
Zdrojový dokument: Balhar, Jan. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 380-382
Rozsah
380-382
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence