K archaismům v nářeční syntaxi

Title: K archaismům v nářeční syntaxi
Author: Balhar, Jan
Source document: Balhar, Jan. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 380-382
Extent
380-382
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license