Některé rysy vývoje slovní zásoby v městské mluvě na Moravě

Název: Některé rysy vývoje slovní zásoby v městské mluvě na Moravě
Variantní název:
  • Einige Trends des Wortschatzes der städtischen Sprache in Mähren
Autor: Balhar, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. [125]-130
Rozsah
[125]-130
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.