Některé rysy vývoje slovní zásoby v městské mluvě na Moravě

Variantní název
Einige Trends des Wortschatzes der städtischen Sprache in Mähren
Autor: Balhar, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. [125]-130
Rozsah
[125]-130
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document