Některé rysy vývoje slovní zásoby v městské mluvě na Moravě

Variant title
Einige Trends des Wortschatzes der städtischen Sprache in Mähren
Author: Balhar, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. [125]-130
Extent
[125]-130
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document