Územní diferenciace syntaktických jevů v lašských nářečích

Variantní název
Территориальная дифференциация синтаксических явлений в ляшских говорах
Autor: Balhar, Jan
Přispěvatel
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. [157]-163
Rozsah
[157]-163
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document