Územní diferenciace syntaktických jevů v lašských nářečích

Variant title
Территориальная дифференциация синтаксических явлений в ляшских говорах
Author: Balhar, Jan
Contributor
Mrázek, Roman (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. [157]-163
Extent
[157]-163
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document