Zanikající složky nářeční slovní zásoby

Variantní název
Die schwindenden Bestandteile des dialektalen Wortschatzes
Autor: Balhar, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. [143]-148
Rozsah
[143]-148
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document