Asymetrický model řecko-staroslověnské překladové ekvivalence synonymických a dubletních syntaktických konstrukcí

Název: Asymetrický model řecko-staroslověnské překladové ekvivalence synonymických a dubletních syntaktických konstrukcí
Variantní název
Das asymmetrische Modell der griechisch-altkirchenslavischen Übersetzungsäquivalenz der Synonymen und dubletten Sprachmittel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1986, roč. 35, č. A34, s. [33]-39
Rozsah
[33]-39
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí