O vlivu slovotvorného systému na systém morfologický

Název: O vlivu slovotvorného systému na systém morfologický
Variantní název:
  • Einfluss des Wortbildungssystems auf das morphologische System
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. [43]-47
Rozsah
[43]-47
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.