Soupis prací Aloise Gregora za léta 1959-1972

Autor: Pešta, Pavel
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. [165]-176
Rozsah
[165]-176
Type: Bibliografie
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document