Opakovanost děje v němčině a češtině

Variantní název
Iterativität der Handlung im Deutschen und im Tschechischen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. [111]-119
Rozsah
[111]-119
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document