K etymologii staroslověnského oblašь

Název: K etymologii staroslověnského oblašь
Variantní název:
  • К этимологии старославянского облашь
    • K ètimologii staroslavjanskogo oblaš'
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, roč. 26-27, č. A25-26, s. [93]-95
Rozsah
[93]-95
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.