K prozodickým indikátorům ilokučních funkcí

Název: K prozodickým indikátorům ilokučních funkcí
Variantní název:
  • Zu prosodischen Indikatoren illokutiver Funktionen
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, roč. 42, č. A41, s. [7]-11
Rozsah
[7]-11
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.