Slovosledný aspekt mluvené řeči

Autor: Chloupek, Jan
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, roč. 29, č. A28, s. 69-72
Rozsah
69-72
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document