[Laskowski, Roman. Derywacja rzeczowników w dialektech laskich. I., Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa ; Laskowski, Roman. Derywacja rzeczowników w dialektech laskich. II., Rzeczowniki z formantem w funkciji przadmiotowej]

Název: [Laskowski, Roman. Derywacja rzeczowników w dialektech laskich. I., Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa ; Laskowski, Roman. Derywacja rzeczowników w dialektech laskich. II., Rzeczowniki z formantem w funkciji przadmiotowej]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 244-246
Rozsah
244-246
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Laskowski, Roman. Derywacja rzeczowników w dialektech laskich. I., Abstracta, collectiva, deminutiva, augmentativa. Wrocław-Warzawa-Kraków, 1966. 128 s.
Laskowski, Roman. Derywacja rzeczowników w dialektech laskich. II., Rzeczowniki z formantem w funkciji przadmiotowej. Wrocław-Warzawa-Kraków-Gdańsk, 1971. 172 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.