Словообразовательный и функционально-семантический анализ прилагательных, обозначающих выразительный признак: (на материале русского и чешского языков)

Název: Словообразовательный и функционально-семантический анализ прилагательных, обозначающих выразительный признак: (на материале русского и чешского языков)
Transliterovaný název
Slovoobrazovatel'nyj i funkcional'no-semantičeskij analiz prilagatel'nych, oboznačajuščich vyrazitel'nyj priznak: (na materiale russkogo i češskogo jazykov)
Variantní název:
  • Slovotvorná a funkčně sémantická analýza adjektiv vyjadřujících výraznou vlastnost: (v konfrontačním pohledu rusko-českém)
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. [179]-191
Rozsah
[179]-191
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.