Některé syntaktickosémantické vlastnosti českých sloves pohybu

Název: Některé syntaktickosémantické vlastnosti českých sloves pohybu
Variantní název:
  • Некоторые синтактико-семантические черты чешских глаголов движения
    • Nekotoryje sintaktiko-semantičeskije čerty češskich glagolov dviženija
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. [151]-162
Rozsah
[151]-162
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.