Vyjadřování tzv. voluntativní modality v novodobé češtině

Název: Vyjadřování tzv. voluntativní modality v novodobé češtině
Variantní název:
  • Выражение т. наз. волюнтативной модальности в современном чешском языке
    • Vyraženije t. naz. voljuntativnoj modal'nosti v sovremennom češskom jazyke
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. [143]-150
Rozsah
[143]-150
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.