[Staročeský slovník. (Díl 1), Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek]

Název: [Staročeský slovník. (Díl 1), Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 202-203
Rozsah
202-203
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Staročeský slovník. [Díl 1], Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. Vyd. 1. Praha: Academia, 1968. 132 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.