O některých chystaných podnicích v oblasti nářečního výzkumu za hranicemi

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, roč. 3, č. A2, s. 119-121
Rozsah
119-121
Type: Zpráva
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Document