Two new studies on pedolinguistics

Název: Two new studies on pedolinguistics
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. [136]-142
Rozsah
[136]-142
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Burling, Robbins. Language development of a garo and English speaking child word. 1959, Vol. 15, No. 1.
Grewel, F. How do childern acquire the use of language? (From the department of child psychiatry, Wilhelmina Casthuis, Amsterdam). Phonetica. 1959, Vol. 3, No. 4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.